D’fhoilsigh an Coimisiún treoirlínte maidir le síntiúis do TDanna, do sheanadóirí, do FPEnna agus do pháirtithe polaitíochta cláraithe. Tugtar sna treoirlínte sin sonraí faoi cheanglais chuntasaíochta agus tuairiscithe agus faoin dóigh a gcaithfear le síntiúis.

Treoirlínte do Chomhaltaí de Thithe an Oireachtas agus d'Iondaithe i bParlaimint na hEorpa