Nuair a sheolann an Coimisiún um Chaighdeáin imscrúdú faoi na hAchtanna um Eitic, tugaimid tuarascáil ar thoradh an imscrúdaithe do na páirtithe ábhartha agus do dhaoine eile atá sonraithe sa reachtaíocht.

Baineann formhór na n-imscrúduithe le neamhchomhlíonadh féideartha na nAchtanna um Eitic. Tugaimid tuairisc ar neamhchomhlíonadh féideartha na ngnéithe teicniúla de chomhlíonadh cánach freisin.

Ní fhéadfaidh an Coimisiún tuarascálacha imscrúdaithe ná tuarascálacha fiosrúcháin a fhoilsiú faoi na píosaí eile reachtaíochta a ndéanann sé maoirseacht orthu.

Foilsítear tuarascálacha imscrúdaithe sa teanga a úsáideadh le linn na héisteachta. Is gnách go seoltar éisteachtaí i mBéarla. Éascaítear úsáid na Gaeilge nuair is gá. I gcás go n-iarrfar go seolfaí éisteacht imscrúdaithe i nGaeilge, soláthrófar aistriúchán comhuaineach de réir mar is cuí.

Féach Scéim Teangacha Oifigiúla an Choimisiúin um Chaighdeáin

Scéim teangacha oifigiúla