Cad is tríú páirtí ann?

Is é is tríú páirtithe ann ná daoine aonair nó eagraíochtaí a ghlacann le síntiúis ar mó a luach ná €100 chun críocha polaitíochta.

Tá rialacha ann maidir le glacadh le síntiúis pholaitíochta agus maidir le síntiúis pholaitíochta a nochtadh. Tá teorainneacha ann le síntiúis freisin.

Má ghlacann tú le síntiús, mar thríú páirtí ní mór duit cuntas bainc a oscailt le haghaidh síntiúis pholaitíochta, agus tuarascálacha bliantúla a thabhairt don Choimisiún.