Cé go mbíonn úsáideoirí seirbhíse ag idirghníomhú leis an Oifig ar bhealach srianta agus réasúnach i bhformhór na gcásanna, bíonn líon beag daoine i dteagmháil leis an Oifig ar bhealach a mbíonn minicíocht nó cineál a teagmhála linn míréasúnta. As an gcúis seo, tá Polasaí um Iompar Míréasúnúta tugtha isteach ag an gCoimisiún chun dul i ngleic leis seo, cé nach dtarlaíonn sé ach go hannamh. Is féidir an polasaí a agairt má theipeann ar iarrachtaí eile déileáil leis an tsaincheist seo.

Beartas um Dhéileáil le hIompar míréasúnta